دوره آموزشی طراحی و ساخت دیگ های بخار و آب داغ پوسته ای با ساختمان جوش شده (4231)

سر فصل های دوره :

1- کلیات

2- مواد

3- طراحی

4- عملیات حین ساخت غیر از جوشکاری

5- مهارت و ساخت در جوشکاری

6- بازرسی و آزمایش فشار

7- ارائه مدرک و نشانه گذاری

8- شیرهای اطمینان، اتصالات و تجهیزاتی که روی دیگ سوار می شوند .

9- دیگ های بخار و آب داغ که به صورت اتوماتیک کنترل میشوند .