دوره آموزشی طراحی و ساخت دیگ های بخار و آب داغ پوسته ای با ساختمان جوش شده (۴۲۳۱)

سر فصل های دوره :

۱- کلیات

۲- مواد

۳- طراحی

۴- عملیات حین ساخت غیر از جوشکاری

۵- مهارت و ساخت در جوشکاری

۶- بازرسی و آزمایش فشار

۷- ارائه مدرک و نشانه گذاری

۸- شیرهای اطمینان، اتصالات و تجهیزاتی که روی دیگ سوار می شوند .

۹- دیگ های بخار و آب داغ که به صورت اتوماتیک کنترل میشوند .