آموزش بازرسی دوره ای سیلندر های گاز فولادی بدون درز بر اساس استاندارد ۶۷۹۲

 

 

 

 

 

شرکت بازرسی و مهندسی آزما گستر نیما با هدف به افزایش سطح آگاهی جامعه مهندسین و پرسنل محترم مجموعه هایی که در زمینه ظروف تحت فشار فعالیت دارند اقدام به برگزاری دوره آموزشی در مورد سیلندر های فولادی بدون درز بر اساس استاندارد ۶۷۹۲ کرده است که شرح دوره در اطلاعیه موجود می باشد .