بازرسی تاسیسات و مخازن گاز مایع

گاز مایع ۸۴۱

گاز مایع یا LPG به دو گاز هیدرو کربنی بوتان و پروپان و یا ترکیبی از انها گفته میشود که در حالت مایع نگه داری میشوند . معمولا در ترکیبات گاز مایع مقادیر کمی بوتلین و پروپلین نیز وجود دارد . گاز مایع بیشتر برای کاربردهای گرمایشی و به عنوان سوخت وسایل نقلیه استفاده میشود .

مخازن گاز مایع بر اساس اندازه ظرفیت آبی آن مقدار آبی که در آن جای میگیرد به صورت استاندارد به ظرفیت های زیر تقسیم می شود.

۱۲۵ گالن ، ۲۵۰ گالن ، ۱۰۰۰ گالن ، ۱۵۰۰ گالن ، ۲۰۰۰ گالن ، ۳۰۰۰ گالن ، ۶۵۶۵ گالن ، ۹۸۰۰ گالن ، ۱۲۰۰۰ گالن ، ۲۰۰۰۰ گالن .

تاسیسات گاز مایع

هر سیستمی که به منظور ذخیره سازی و توزیع گاز مایع نصب می شود و دارای تجهیزاتی از قبیل مخزن ذخیره سازی ، شیر ، لوله ها ، اتصالات ، پمپ ، کمپرسور ، سکوی شارژ سیلندر و سایر وسایل ضروری باشد ، تاسیسات نامیده می شود .

از آنجایی که گاز مایع قابلیت احتراق و انفجار شدیدی داشته و استفاده نا صحیح از آن ممکن است خسارات جانی و مالی بالایی را به دنبال داشته باشد ، براساس استاندارد ملی ۸۴۱ و ۱-۸۴۱ تاسیسات ، مخازن و سیلندرهای گاز مایع باید بصورت ادواری مورد آزمون  و بازرسی دوره ای قرار می گیرند.