بازرسی تاسیسات و مخازن گاز مایع

گاز مایع 841

گاز مایع یا LPG به دو گاز هیدرو کربنی بوتان و پروپان و یا ترکیبی از انها گفته میشود که در حالت مایع نگه داری میشوند . معمولا در ترکیبات گاز مایع مقادیر کمی بوتلین و پروپلین نیز وجود دارد . گاز مایع بیشتر برای کاربردهای گرمایشی و به عنوان سوخت وسایل نقلیه استفاده میشود .

مخازن گاز مای بر اساس اندازه ظرفیت آبی آن مقدار آبی که در آن جای میگیرد به صورت استاندارد به ظرفیت های زیر تقسیم می شود.

125 گالن ، 250 گالن ، 1000 گالن ، 1500 گالن ، 2000 گالن ، 3000 گالن ، 6565 گالن ، 9800 گالن ، 12000 گالن ، 20000 گالن .

تاسیسات گاز مایع

هر سیستمی که به منظور ذخیره سازی و توزیع گاز مایع نصب می شود و دارای تجهیزاتی از قبیل مخزن ذخیره سازی ، شیر ، لوله ها ، اتصالات ، پمپ ، کمپرسور ، سکوی شارژ سیلندر و سایر وسایل ضروری باشد ، تاسیسات نامیده می شود .

از آنجایی که گاز مایع قابلیت احتراق و انفجار شدیدی داشته و استفاده نا صحیح از آن ممکن است خسارات جانی و مالی بالایی را به دنبال داشته باشد ، براساس استاندارد ملی 841 و 1-841 تاسیسات ، مخازن و سیلندرهای گاز مایع باید بصورت ادواری مورد آزمون  و بازرسی دوره ای قرار می گیرند.