بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب (NDT)

ست غیر مخرب NDT شامل یک گروه گسترده از تکنیک های تجزیه و تحلیل به منظور بررسی خواص مواد، اجزا، محصولات ، جوش و یا سیستم بدون ایجاد آسیب را پوشش می دهد. تست غیر مخرب NDT ابزاری معمول مورد استفاده در مهندسی پزشکی قانونی، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی سیستم، مهندسی هوا و فضا، و برنامه های کاربردی پزشکی است اصطلاحات آزمون غیر مخرب (NDE) و بازرسی غیر مخرب (NDI) و ارزیابی غیر مخرب (NDE) همگی توصیفی برای  تست غیر مخرب NDT می باشند.

روش های تست غیر مخرب NDT طوری طراحی شده اند تا با استانداردهای صنعتی، قرارداد های دولتی، نیازهای نظامی و با نیازهای مشتری مطابقت داشته باشد. شرکت نیک بینش کارن روش های مختلف تست غیر مخرب را با بهره گیری از تکنسین های تایید شده و بازرسان کارشناس جوش برای ارائه طیف گسترده ای از سطح III خدمات NDT  از جمله بازرسی جوش دارا می باشد.

هیچ روش واحدی برای تشخیص عیوب و اندازه گیری کافی نخواهد بود و هر یک از روش دارای مزایا و معایب در مقایسه با روش های دیگر هستند. گاهی لازم است از روش های تست غیر مخرب جوش به صورت ترکیبی استفاده کرد تا تشخیص درست داد.

روش های مرسوم آزمون غیرمخرب (NDT)

روش های متداولی که با عنوان آزمون های غیرمخرب (NDT) شناخته می شوند، عبارتند از :

  • بازرسی چشمی (Visual Inspection – VT)
  • آزمون غیرمخرب فراصوتی (Ultrasonic Inspection – UT)
  • آزمون غیرمخرب پرتونگاری (Radiographic Inspection – RT)
  • آزمون غیرمخرب ذرات مغناطیس (Magnetic Particles Inspection – MT)
  • آزمون غیرمخرب مایعات نافذ (Liquid Penetrant Testing – PT)
  • آزمون غیرمخرب جریان گردابی (Eddy Current Inspection – ET)
  • بازرسی نشر آوایی (Acoustic Emission Inspection)
  • آزمون سختی (Hardness Testing)
  • آزمون نشتی (Leak Testing)