بازرسی پالایشگاه و پتروشیمی

واحد بازرسی فنی پالایشگاه های گازی با استناد به استاندارد های صنعت نفت و گاز دنیا در کشور فعالیت می نماید که یکی از مهم ترین وظایف این واحد، نظارت و بازرسی فنی بر تجهیزات پالایشگاهی در مراحل ساخت و پیش راه اندازی پالایشگاه ها میباشد.هدف از انجام این بازرسی ها حصول اطمینان از صحت و سلامت دستگاه ها به منظور تولید مستمر با به حداقل رساندن احتمال استهلاک و آسیب به تجهیزات می باشد که در اکثر پالایشگاه ها این مهم رعایت و انجام شده است. این در حالیست که این نظارت در پالایشگاه چهارم مجتمع گازی پارس جنوبی صورت نگرفته و در نتیجه به علت موجود نبودن مدارک و مستندات دال برسلامت تجهیزات پالایشگاه، بازرسی و نظارت اولیه از دستگاه های ثابت آن پالایشگاه که بمدت تقریبی ۱۰۰ روز بطول انجامید، منجر به ثبت شواهدی از انواع عیوب مانند تخریب پوشش های داخلی و قطعات اضافی در دستگاه ها گردید که در نهایت انجام نادرستبازرسی و نظارت از دستگاه های ثابت پالایشگاه در زمان ساخت و راه اندازی باعث شد تا وزارت نفت هزینه ی زیادی جهت تعمیر و بازرسی تجهیزات و از سرویس خارج بودن پالایشگاه را متحمل شودکه جهت جلوگیری از هدر رفتن انرژی و هزینه، راهکار هایی در این مقاله ارائه شده است