تست و بازرسی سیلندر های درز دار و بدون درز فولادی و آلومینیوم

سیلندرهای آلیاژ آلومینیومی دارای بالاترین استاندارد های اروپایی بوده و به زودی جایگزین سیلندرهای فولادی خواهند شد.

آزمایشگاه آزما گستر نیما با در اختیار داشتن مجوز اسلتاندارد ملی 12864 توانایی بازرسی و آزمون دوره ای سیلند های گاز آلیاژ آلیومینیومی بدون درز را دارا می باشد.

برای بازرسی و آزمون دوره ای این نوع سیلندر ها موارد زیر به ترتیب انجام می شود.

1:شناسایی سیلندر و آماده سازی برای بازرسی

2:تخلیه فشار

3:بازرسی چشمی خارجی سیلندر

4:بازرسی چشمی داخلی سیلندر

5:آزمون های مکمل

6:بازرسی گلویی سیلندر

7:انبساط حجمی

8:بازرسی شیر و دیگر متعلقات

9:عملیات نهایی (خشک کردن.برچسب زدن)

10:در صورت رد شدن سیلندر (معدوم شدن سیلندر)

آزمایشگاه آزما گستر نیما با به کارگیری تجهیزات مناسب و پیشرفته و با در اختیار داشتن پرسنل کارآمد و با تجربه با تست بیش از 2000 عدد سیلندر آلیاژ آلومینیوم آماده خدمت رسانی به مشتریان خود می باشد.