تست و بازرسی سیلندر های درز دار و بدون درز فولادی و آلومینیوم

سیلندرهای آلیاژ آلومینیومی دارای بالاترین استاندارد های اروپایی بوده و به زودی جایگزین سیلندرهای فولادی خواهند شد.

آزمایشگاه آزما گستر نیما با در اختیار داشتن مجوز اسلتاندارد ملی ۱۲۸۶۴ توانایی بازرسی و آزمون دوره ای سیلند های گاز آلیاژ آلیومینیومی بدون درز را دارا می باشد.

برای بازرسی و آزمون دوره ای این نوع سیلندر ها موارد زیر به ترتیب انجام می شود.

۱:شناسایی سیلندر و آماده سازی برای بازرسی

۲:تخلیه فشار

۳:بازرسی چشمی خارجی سیلندر

۴:بازرسی چشمی داخلی سیلندر

۵:آزمون های مکمل

۶:بازرسی گلویی سیلندر

۷:انبساط حجمی

۸:بازرسی شیر و دیگر متعلقات

۹:عملیات نهایی (خشک کردن.برچسب زدن)

۱۰:در صورت رد شدن سیلندر (معدوم شدن سیلندر)

آزمایشگاه آزما گستر نیما با به کارگیری تجهیزات مناسب و پیشرفته و با در اختیار داشتن پرسنل کارآمد و با تجربه با تست بیش از ۲۰۰۰ عدد سیلندر آلیاژ آلومینیوم آماده خدمت رسانی به مشتریان خود می باشد.