دوره آشنایی با طراحی ، ساخت و بازرسی دیگ بخار ، آب داغ و گرم براساس استاندارد ملی ۴۲۳۱ و ۷۹۱۱

 

 

 

شرکت بازرسی و مهندسی آزما گستر نیما با هدف به افزایش سطح آگاهی جامعه مهندسین اقدام به برگزاری دوره آموزشی در مورد دوره آشنایی با طراحی ، ساخت و بازرسی دیگ بخار ، آب داغ و گرم براساس استاندارد ملی ۴۲۳۱ و ۷۹۱۱ کرده است که شرح دوره در اطلاعیه موجود می باشد .