دوره آشنایی با طراحی ، ساخت و بازرسی دیگ بخار ، آب داغ و گرم براساس استاندارد ملی 4231 و 7911

 

 

 

شرکت بازرسی و مهندسی آزما گستر نیما با هدف به افزایش سطح آگاهی جامعه مهندسین اقدام به برگزاری دوره آموزشی در مورد دوره آشنایی با طراحی ، ساخت و بازرسی دیگ بخار ، آب داغ و گرم براساس استاندارد ملی 4231 و 7911 کرده است که شرح دوره در اطلاعیه موجود می باشد .