دیگ های بخار

دیگ آبگرم و دیگ بخار

دیگ یک مخزن بسته است که آب یا سیال دیگری در آن گرم می شود.

دیگ آبگرم:دیگی که در آن آب تحت فشار تا حداکثر دمای 90C گرم می شود و مورد استفاده میگردد.

دیگ بخارآب : مخزن بسته ای که در آن آب توسط فرایند تبادل گرمایی تغییر فاز داده و تبدیل به بخار می شودو از این بخار در مصارف گرمایشی ,پخت,به کار انداختن تجهیزات فرایندی در تاسیسات,کارخانه ها و موسسات دولتی  نظر بیمارستان ها یا در نیروگاه ها می توان استفاده نمود.

فرایند بازرسی حین ساخت دیگ های آبگرم و بخار مطابق با استاندارد اجباری 4231 و 7911 صورت می گیرد.هر دیگ در طول فرایند ساخت باید توسط بازرسین رسمی و مورد تایید سازمان ملی تایید صلاحیت بر اساس استانداردهای فوق,بازرسی شوند و مواد مصرفی,ساخت و آزمون ها مطابق استاندارد های مذکور صورت گیرد.

شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزماگستر نیما با سابقه یک دهه فعالیت در زمینه دیگ بخار و ابگرم و بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در این حوزه امادگی همکاری با سازندگان داخلی را دارا می باشد.

شرکت آزما گستر نیما با داشتن مجوز استاندارد 4231 و 7911 از سازمان ملی استاندارد و همچنین بازرسیان آموزش دیده و حرفه آماده خدمت رسانی به مشتریان محترم خود می باشد.