رهانه های اطمینان

رهانه اطمینان عبارت است از یک شیر کاهش فشار که توسط فشار استاتیک ورودی عمل می نماید و از ویژگیهای آن سریع باز شدن و با صدا باز شدن است.

بر اساس استاندارد ملی به شماره ۷۹۱۰ ویژگی های ساخت و عملکرد رهانه ها و شیرهای کاهش فشار هیدرواستاتیک ,برای سیستم های گاز مایع و آمونیاک بدون آب مشخص می شود.

آزمایشگاه آزماگستر نیما با داشتن پرسنل حرفه ای و انجام آزمون بر روی بیش از ۵۰۰۰ عدد رهانه اطمینان آماده خدمت رسانی به مشتریان محترم خود می باشد .