سیلندرها و مخازن گاز کلر

گاز کلر یکی از مواد خطرناک است که در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد.کلر ۲.۵ مرتبه از هوا سنگین تر ، دارای بوی بسیار بد  و خفه کننده و بسیار سمی است.

این گاز در حین خطرناک و تحریک کننده بودن ، در صنعت کاربرد فراوانی دارد.

کلر به صورت گازی یا مایع در حالت فشرده با تعداد کمی از فلزات در دماهای خاص واکنش می دهد به همین دلیل میتوان این گاز را در سیلندرهای فلزی ذخیره کرد.

استاندارد ملی ۶۵۹۱ با هدف تعیین ویژگیهای ساخت ، روش های آزمون مخازن گاز کلر و تعیین مشخصات فولادهای مورد استفاده در ساخت آنها ، روش آزمون دوره ای سیلندر بدون درز مخازن کلر بصورت ۳ تکه جوشکاری شده و روش نشانه گذاری را اراِیه می نماید.

آزمایشگاه آزما گستر نیما با بهره گیری از این استاندارد ملی نزدیک به یک دهه با سازندگان این مخازن همکاری دارد.