درباره ما

درباره ی ما

شرکت مهندسی و بازرسی آزما گستر نیما با نام اختصاری نتیکو با هدف ارتقاء سطح کیفی فعالیت های مهندسی و بازرسی فنی در صنایع کشور ، در سال ۱۳۸۵ تحت شماره ثبتی ۲۷۱۹۲۳ تاسیس شد. این شرکت با در اختیار داشتن واحد های مستقل بازرسی ، آزمایشگاه ، آموزش و تدوین استاندارد های ملی آماده ی ارائه خدمات یه مشتریان میباشد.