شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزماگستر نیما

Nima Engineering and Technical Inspection Company

مایعات قابل اشتعال و مایعات قابل احتراق-ویژگی‌ها، ریسک‌ها و چالش‌ها
مایعات قابل اشتعال و مایعات قابل احتراق-ویژگی‌ها، ریسک‌ها و چالش‌ها
مایعات قابل اشتعال و قابل احتراق همه روزه در خانه و محل کار استفاده می شوند و حتی استفاده از آن‌ها در خانه ها بیشتر از محل کار، گزارش شده است. این مایعات در بین 9 کلاس مواد خطرناک، دارای بیشترین سهم استفاده بوده و به عنوان پرمصرف ترین مواد خطرناک، تقریباً در همه جا یافت می‌شوند.
Pasted
آشنایی با عملکرد و بازدهی دیگ‌های صنعتی
دیگ‌ها به عنوان مهم‌ترین تجهیزات صنعتی و تاسیساتی، دارای مصرف انرژی بالایی نیز می‌باشند. این تجهیزات بسته به کاربرد های مختلف در بخش‌های گوناگون صنایع، دسته‌بندی‌های متفاوتی نیز دارد. از این روست که طراحی دیگ‌ها باید به گونه‌ای باشد که در عین برآورده‌سازی نیازهای مطلوب در صنایع، مصرف انرژی آن نیز بهینه شده باشد. در ادامه با انواع دیگ های صنعتی آشنا می‌شویم.