شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزماگستر نیما

Nima Engineering and Technical Inspection Company

بازرسی دیگ های بخار
دیگ‌ها
دیگ‌های غیر مشمول استانداردهای اجباری

معیار بازرسی حین ساخت:

ASME SEC I & ASME SEC IV

معیار بازرسی دوره‌ای:

ASME SEC I & ASME SEC IV

به ما سر بزنید

تعهد و اعتبار سرلوحه کار ماست

شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزماگستر نیما در ۴ حوزه بازرسی، آزمون،آموزش و تدوین استاندارد در زمینه حین ساخت و ادواری سیلندرها و تیوب‌های فولادی بدون درز، انواع مخازن تحت فشار، انواع دیگ‌های صنعتی و آزمون‌های غیر مخرب ارائه خدمت می نماید:

به منظور دریافت خدمات و مشاوره

با ما در ارتباط باشد