شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزماگستر نیما

Nima Engineering and Technical Inspection Company

آزمون سیلندرهای آلومینیومی بدون درز
سیلندرها
سیلندرهای آلومینیومی بدون درز

معیار بازرسی حین ساخت:

INSO 21065

معیار بازرسی دوره‌ای:

INSO 6792

به ما سر بزنید

تعهد و اعتبار سرلوحه کار ماست

شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزماگستر نیما در ۴ حوزه بازرسی، آزمون،آموزش و تدوین استاندارد در زمینه حین ساخت و ادواری سیلندرها و تیوب‌های فولادی بدون درز، انواع مخازن تحت فشار، انواع دیگ‌های صنعتی و آزمون‌های غیر مخرب ارائه خدمت می نماید:

به منظور دریافت خدمات و مشاوره

با ما در ارتباط باشد