شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزماگستر نیما

Nima Engineering and Technical Inspection Company

بازرسی سیلندرهای فولادی بدون درز
سیلندرها
سیلندرهای فولادی بدون درز

معیار بازرسی حین ساخت:

INSO 9709 PART 1,2,3,4

معیار بازرسی دوره‌ای:

INSO 6792

سيلندرهاو تیوب های فولادی بدون درزقابل پرکردن مجدد

سیلندرها و تیوب های فولادی بدون درز برای ذخیره سازی و حمل انواع گازهای فشرده  و مایع شده در فشار بالا در حوزه های صنعتی، بیمارستانی و خودرویی و آزمایشگاهی و… استفاده می شود. اما از آنجایی که این سیلندرها حاوی سیالات خطرناک و قابل اشتعال بوده و سوخت را در فشارهای بالا ذخیره سازی می کند، به منظور استفاده می بایست به منظور جلوگیری از خطرات ممکن، ملاحظات ایمنی مورد استفاده قرار بگیرد. از این روست که تمامی سیلندرهای حاوی سوخت توسط استانداردهای ملی و بین‌المللی ساخته می شوند.

تعاریف

امروزه استاندارد بین المللی ISO ۹۸۰۹ به عنوان یک مرجع مهم در طراحی و ساخت سیلندرهای فولادی بدون درز در بسیاریی از کشورهای رایج شده و در کشورمان نیز استاندارد ملی INSO 7909 برگرفته از استاندارد  ISO ۹۸۰۹ مرجع ساخت این سیلندرها می باشد.

همچنین این سیلندرها با توجه به خطرات گاز محتوی آنها بر اساس استاندارد ملی INSO 6792 تحت بازرسی و آزمون دوره ای قرار می گیرند.

بر اساس استانداردهای ملی ،سیلندرهای گاز فولادی بدون درز قابل پرکردن مجدد در 3 دسته سیلندرها ،مجموعه های سیلندر و تیوب ها تقسیم بندی می شوند:(بنابر استاندارد ملی ۲۱۵۰۱ INSOبا عنوان “سیلندرهای گاز-اصطلاح شناسی” تعریف سیلندر و تیوب و مجموعه سیلندر به شرح زیر است:)

 

۱- سیلندر:

سیلندر ظرف تحت فشاری قابل حمل با ظرفیت آبی تا 150 لیتر است.

بازرسی سیلندرهای فولادی بدون درز-انواع سیلندر

۲-مجموعه سیلندر :

تعریف مجموعه سیلندر: مجموعه ای از سیلندرها که به یکدیگر متصل شده و توسط منیفولاد با یکدیگر مرتبط می باشند و به عنوان یک واحد با ظرفیت آبی حداکثر 3000لیتر

حمل می شوند .به استثنا مجموعه هایی که برای حمل گازهای سمی استفاده می شوند که در این مورد حداکثر ظرفیت آبی باید 1000لیتر باشد.

 

بازرسی سیلندرهای فولادی بدون درز-مجموعه سیلندر

 

۳-تیوب :

تعریف تیوب :تیوب ظرف تحت فشار بدون درز قابل حمل با ظرفیت آبی بیش از 150 لیتر تا حداکثر 3000لیتر است.

توضیح : اخیرا کمیته فنی TC58درسازمان بین المللی ISO در حال بررسی انتشار استانداردهایی است که در آن ظرفیت تیوب ها تا 10000لیتر افزایش یابد که عنوان این سیلندرها مگا تیوب می باشد.

بازرسی سیلندرهای فولادی بدون درز-تیوب تریلر

 

کاربردها:

امروزه سیلندرهاو تیوب های فولادی بدون درز نقش بسیار عمده ای در جابجایی گازهای فشرده،مایع شده و حتی حل شونده(استیلن)در حوزه های مختلف دارند. از جمله این کاربردها شامل:

1- صنعتی

2- بیمارستانی

3- آتش‏نشانی

4- خودرویی

5- آزمایشگاهی

6- نوشیدنی

7- سرگرمی

8- ورزشی

 

استانداردهای مربوطه:

به طور کلی استانداردهای ساخت سیلندرهای فولادی بدون درز به شرح زیر می باشد:

1- سيلندرها و تیوب های فولادی آبدیده و برگشت داده شده با استحکام کششی کمتر از 1100مگاپاسکال

استاندارد ساخت: INSO 7909-1 (ISO 9809-1)

2- سيلندرها و تیوب های فولادی آبدیده و برگشت داده شده با استحکام کششی بزرگتر مساوی 1100مگاپاسکال

استاندارد ساخت: INSO 7909-2 (ISO 9809-2)

3- سيلندرها و تیوب های فولادی نرمابیزه شده

استاندارد ساخت: INSO 7909-3 (ISO 9809-3)

4- سيلندرهای فولادی زنگ نزن با استحکام کششی کمتر از 1100مگا پاسکال

استاندارد ساخت: INSO 7909-4 (ISO 9809-4)

 

استاندارد های مربوط به مجموعه سیلندرها نیز شامل دسته‌های زیر می شود:

1- استاندارد ساخت

استاندارد ساخت: INSO 13114 (ISO 10961)

 

2- استاندارد بازرسی دوره ای

استاندارد ساخت: INSO 22746

 

دیگر استاندارد های مرتبط:

1- استاندارد ملي ايران به شماره 304: سیلندرهای گاز طبی برای مصارف پزشکی- نشانه گذاری برای تشخیص محتوای سیلندر

2- استاندارد ملي ايران به شماره 1-7809: آزمون سختی سنجی فلزات- روش برینل- قسمت 1: روش آزمون

3- استاندارد ملي ايران به شماره 8240: سیلندرهای گاز- برچسب های هشداری

4- استاندارد ملی ایران به شماره 9712: آزمون غیر مخرب- احراز شرایط و گواهی کردن کارکنان آزمون غیرمخرب

5- استاندارد ملی ایران به شماره 21501: سیلندرهای گاز- اصطلاح شناسی

6- استاندارد ملي ايران به شماره 13103: سيلندرهاي گاز- روش تغيير كاربري سيلندر از لحاظ نوع گاز

7- استاندارد ملي ايران به شماره 9425: سيلندرهاي گاز- نشانه­گذاري

8- استاندارد ملی ایران به شماره 14654: سیلندرهای گاز قابل حمل و نقل- بازرسی و نگهداری شیرهای سیلندر

9- استاندارد ملی ایران به شماره 18366: سيلندرهاي گاز- رویه های عملیاتی برای جدا کردن ایمن شیرها از سیلندرهای گاز

10- استاندارد ملي ايران به شماره 712: سیلندرهای گاز قابل حمل- شناسایی سیلندر گاز (به استثنای LPG)

11- استاندارد ملی ایران به شماره 7566: سیلندرهای گاز- جابجایی ایمن- آیین کار

12- استاندارد ملی ایران به شماره 1-13956: سیلندرهای گاز- رزوه های مخروطی 17E و 25E جهت اتصال شیرها به سیلندرهای گاز- قسمت 1: ویژگی ها

13- استاندارد ملی ایران به شماره 2-13956: سیلندرهای گاز- رزوه های مخروطی 17E و 25E جهت اتصال شیرها به سیلندرهای گاز- قسمت 2: سنجه های بازرسی

14- استاندارد ملی ایران به شماره 9426: سیلندرهای گاز- بازرسی نصب و بازسنجی کیفیت سیلندرهای فشار زیاد نصب شده بر روی خودروها به منظور ذخیره‌‏سازی گاز طبیعی به عنوان سوخت

15- استاندارد ملی ایران به شماره 11689: سیلندرهای گاز قابل حمل- شیر سیلندر- ویژگی ها و روش های آزمون

16- استاندارد ملی ایران به شماره 11690: سیلندرهای گاز- دسته‏‌بندی عیوب به وجود آمده در حین ساخت سیلندرهای گاز بدون درز فولادی و آلومینیوم آلیاژی

17- استاندارد ملی ایران به شماره 13114: سیلندرهای گاز- مجموعه های سیلندر- طراحی، ساخت، آزمون و بازرسی

18- استاندارد ملی ایران به شماره 13514: سیلندرهای گاز- روش‏هایی برای تعیین معیار پذیرش / رد عیوب در سیلندرهای آلیاژ آلومینیوم و فولادی بدون درز در بازرسی و آزمون دوره‏ای

19- استاندارد ملی ایران به شماره 14653: سیلندرهای گاز- اتصال شیر به سیلندرهای گاز

20- استاندارد ملي ايران به شماره 1-14655: سیلندرهای گاز- سازگاری مواد سیلندر و شیر با محتوای گازی- قسمت 1: مواد فلزی

21- استاندارد ملي ايران به شماره 2-14655: سیلندرهای گاز- سازگاری مواد سیلندر و شیر با محتوای گازی- قسمت 2: مواد غیرفلزی

22- استاندارد ملي ايران به شماره 17020: ارزیابی انطباق- الزامات برای کارکرد انواع مختلف نهادهای انجام دهنده بازرسی

23- استاندارد ملي ايران به شماره 17025: الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

24- استاندارد ملي ايران به شماره 22746: سیلندرهای گاز- مجموعه‏های سیلندر- بازرسی و آزمون دوره‏ای

25- استاندارد ملی ایران به شماره 1-20777: سیلندرهای گاز- رزوه های موازی برای اتصال شیرها به سیلندرهای گاز- قسمت 1: ویژگی ها

26- استاندارد ملی ایران به شماره 2-20777: سیلندرهای گاز- رزوه های موازی برای اتصال شیرها به سیلندرهای گاز- قسمت 2: بازرسی سنجه

 

خدمات شرکت:

شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزماگستر نیما در 4 حوزه بازرسی، آزمون،آموزش و تدوین در زمینه حین ساخت و ادواری سیلندرها و تیوب های فولادی بدون درز ارائه خدمت می نماید:

خدمات حین ساخت شامل:

  • بازرسی حین ساخت
  • آموزش
  • تدوین

مطابق استاندارد INSO7909-1,2,3,4 و استانداردهای مرتبط

خدمات حین سرویس شامل:

  • بازرسی ادواری
  • آزمون ادواری
  • آموزش
  • تدوین
  • آزمون های غیر مخرب

استاندارد بازرسی و آزمون ادواری: INSO6792 و استانداردهای مرتبط

 

 

به ما سر بزنید

تعهد و اعتبار سرلوحه کار ماست

شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزماگستر نیما در ۴ حوزه بازرسی، آزمون،آموزش و تدوین استاندارد در زمینه حین ساخت و ادواری سیلندرها و تیوب‌های فولادی بدون درز، انواع مخازن تحت فشار، انواع دیگ‌های صنعتی و آزمون‌های غیر مخرب ارائه خدمت می نماید:

به منظور دریافت خدمات و مشاوره

با ما در ارتباط باشد