شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزماگستر نیما

Nima Engineering and Technical Inspection Company

سیلندر یک تنی کلر
مخازن تحت فشار
مخازن کلر(یک تنی)

معیار بازرسی حین ساخت:

INSO 6591

معیار بازرسی دوره‌ای:

INSO 6591

مخازن کلر

مقدمه

به دليل حساسيت و ايمني مخازن و سيلندرهاي كلر، بايد مخازن ساخته شده توسط يک مرجع تاييد صلاحيت شده از طرف سازمان ملي استاندارد ايران مورد بازرسي قرار گيرند. به منظور اطمينان از اينکه مواد، ساخت و آزمون از تمامي جهات مطابق با اين استاندارد باشند، بازرسي هاي كافي بايد انجام گيرد. مرجع تاييد صلاحيت بازرسي حق دارد كه خواهان شواهدي دال بر انطباق اين آزمون ها با اين استاندارد باشد. مرجع معتبر بازرسي بايد به كارهاي سازنده مخزن مادامي كه كار در حال انجام يافتن است، دسترسي داشته باشد و در بازرسي خود از مراحل ساخت و در رد هر قسمتي كه با اين استاندارد مطابقت نمي نمايد، آزاد باشد. توليد كننده مخزن بايد پيش از آغاز به ساخت، مرجع معتبر بازرسي را مطلع نمايد و اقدامات و مدارک زير را در اختيار مرجع بازرسي قرار دهند:

1 – ارزيابي انجام شده از توليدات و توانايي ساخت سازنده.
2 -نقشه تاييد شده ساخت مخزن.
3 -روش جوشکاري مورد استفاده توسط سازنده.
4 -تاييد روش جوشکاري مورد نظر.

گاز کلر

گاز كلر گازي است كه تحت فشار، غير قابل اشتعال و انفجار مي باشد، ليکن مانند اكسيژن قابليت تركيب با مواد ديگر و اشتعال زايي را دارا است. فرمول شيميايي آن Cl 2 مي باشد. گاز كلر تحت فشار در سيلندر يا مخزن كلر به صورت كلر مايع ذخيره سازي مي گردد. كلر مايع داراي ضريب انبساط حرارتي بالايي بوده و به لحاظ ايمني بسته به شرايط محيطي (درجه حرارت محيط) حداكثر تا % 80 حجم سيلندر و يا مخزن قابل شارژ مي باشد.

 

مخزن کلر

مخزن جوشکاري شده با قابليت پر شدن مجدد و با فشار طراحي 22 اتمسفر مي باشند. اين نوع مخازن معمولا با ظرفيت آبی 150 ليتر تا 1000 ليتر ساخته مي شوند. اين نوع مخازن از دو عدسي پرس شده و يک استوانه مياني ساخته مي شوند.

مخازن کلر

 

ويژگی های مخازن 150 لیتر تا 1000 لیتر

  • جنس به كار رفته در پايه و طوقه محافظ شير بايد از جنس فولاد كربني و قابل جوشکاري باشد.
  • طراحي آن ها بايد به گونه اي باشد، كه از وارد آمدن خسارت به قسمت هاي پائيني و بالائي مخزن در صورتي كه از ارتفاع يک متري انداخته شوند، جلوگيري به عمل آورد.
  • پايه مخزن بايد داراي ايستايي باشد كه در صورتي كه نياز به عمودي نگاه داشتن مخزن باشد بتوان آن را در اين حالت ثابت نگاه داشته و اگر مخزن را به اندازه 25 درجه از حالت عمودي خارج كرده و رها كنيم به حالت اوليه باز گردد.
  • وجود سوراخ هايي در پايه به صورتي كه هوا در كف مخزن جريان داشته باشد الزامي است.

 

مراحل بازرسی حین فرآيند:

– بازرسي چشمي ورقه‌هاي مخازن و انطباق آن با گواهينامه ورق پيش از آغاز به ساخت.
– بازرسي پوسته و عدسي ها پس از شکل دهي.
– كنترل ابعادي.
– بازرسي عيني جوش در حين فرآيند جوشكاري و پس از پايان جوشکاري جوش‌هاي طولی و محيطي.
– انجام آزمون پرتونگاري يا فراصوتي از جوش طولي به ميزان % 100 و از جوشم حيطي به ميزان % 10 .
– بازرسي عيني از جوشکاري عدسي دوم و انجام آزمون پرتونگاري يا فراصوتي به ميزان % 10 .
– نظارت مقطعي در تکميل ساخت مخزن.
– نظارت مقطعي بر عمليات حرارتي پساز تکميل مراحل ساخت.
– نظارت بر آزمون هيدرواستاتيک با فشار 43 اتمسفر به مدت زمان حداقل 30 دقيقه.
– بازرسي رنگ مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 712

به ما سر بزنید

تعهد و اعتبار سرلوحه کار ماست

شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزماگستر نیما در ۴ حوزه بازرسی، آزمون،آموزش و تدوین استاندارد در زمینه حین ساخت و ادواری سیلندرها و تیوب‌های فولادی بدون درز، انواع مخازن تحت فشار، انواع دیگ‌های صنعتی و آزمون‌های غیر مخرب ارائه خدمت می نماید:

به منظور دریافت خدمات و مشاوره

با ما در ارتباط باشد