مخازن تحت فشار غیر مشمول استانداردهای اجباری

مخازن تحت فشار مقدمه مخازن تحت فشار یکی از مهم‌ترین تجهیزات صنعتی و فرآیندی در صنایع و تاسیسات می باشد که با توجه به شرایط عملکردی در فشارهای بالا، نیازمند الزامات عملکردی و ایمنی خاصی می‌باشد. از این رو استانداردهای مربوط به مخازن تحت فشار و بازرسی های مربوطه به آن در صنایع بسیار حائز […]

مخازن گاز مایع(LPG)

مخازن گاز مایع(LPG) گاز مایع گاز مایع یا LPG به دو گاز هیدرو کربنی بوتان و پروپان و یا ترکیبی از انها گفته می‌شود که در حالت مایع نگه داری می‌شوند . معمولا در ترکیبات گاز مایع مقادیر کمی بوتلین و پروپلین نیز وجود دارد. گاز مایع بیشتر برای کاربردهای گرمایشی و به عنوان سوخت […]

مخازن کلر(یک تنی)

مخازن کلر مقدمه به دليل حساسيت و ايمني مخازن و سيلندرهاي كلر، بايد مخازن ساخته شده توسط يک مرجع تاييد صلاحيت شده از طرف سازمان ملي استاندارد ايران مورد بازرسي قرار گيرند. به منظور اطمينان از اينکه مواد، ساخت و آزمون از تمامي جهات مطابق با اين استاندارد باشند، بازرسي هاي كافي بايد انجام گيرد. […]